Đưa 1.706 lao động làm việc ở nước ngoài

Cập nhật, 05:36, Thứ Ba, 21/11/2023 (GMT+7)

Sở Lao động-TB-XH cho biết, tính đến tháng 11, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 26.033 lao động (đạt 130,2% kế hoạch năm nay là 20.000 người).

Trong số đó, đã đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 1.706 người (đạt 100,3%), với 51 lao động đi theo tuyến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và 1.606 lao động đi theo các đơn vị khác tại các huyện.

Song song công tác giải quyết việc làm mới cho lao động, các ngành chức năng đã thực hiện tốt việc hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đến nay, ngành chức năng cho biết đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về: tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ; tạo việc làm mới, trong đó gồm đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gần đạt kế hoạch đề ra.

MINH THÁI