5.000 lao động được đào tạo nghề

Cập nhật, 12:50, Thứ Năm, 28/09/2023 (GMT+7)

Trong quý III, toàn tỉnh tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) hơn 9.000 người. Tính chung trong 9 tháng, đã tuyển sinh GDNN được trên 27.600 người; gồm đào tạo trình độ CĐ, trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên và dưới 3 tháng.

Trong số đó đào tạo thường xuyên và dưới 3 tháng chiếm đa số với trên 25.100 người (bao gồm tổ chức 162 lớp đào tạo nghề cho trên 3.800 người lao động).

3 tháng cuối năm, toàn tỉnh dự kiến tuyển sinh GDNN gần 7.400 người, để hoàn thành kế hoạch tuyển sinh GDNN 35.000 người năm nay (trong đó gồm đào tạo nghề cho 5.000 người lao động).

Đồng thời, cơ quan chức năng hoàn thành tham mưu ban hành các quyết định của UBND tỉnh ở lĩnh vực GDNN; kiểm tra giám sát công tác tổ chức lớp dạy nghề sơ cấp, dưới 3 tháng; tổng hợp phân tích, đánh giá kết quả điều tra khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm, thu nhập của lao động đồng bào dân tộc thiểu số; tư vấn hướng nghiệp, học nghề cho học sinh lớp 9 đầu năm học 2023-2024.

TƯỜNG VÂN