Bình Tân: Phấn đấu thành lập mới 10 tổ hợp tác và 5 HTX nông nghiệp

Cập nhật, 15:06, Thứ Ba, 06/06/2023 (GMT+7)

 

Ông Nguyễn Văn Tập- Chủ tịch UBND huyện Bình Tân trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.
Ông Nguyễn Văn Tập- Chủ tịch UBND huyện Bình Tân trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Bình Tân, lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028 diễn ra trong 2 ngày 5- 6/6. Đại hội thống nhất cao thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu.

Trong đó, phấn đấu có 20% hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, HTX; phối hợp, hỗ trợ thành lập mới 10 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 5 HTX nông nghiệp; 100% hộ hội viên cam kết sản xuất- kinh doanh nông sản an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tăng bình quân 10%/năm trở lên; phấn đấu 100% cơ sở hội có mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Nhiệm kỳ qua (2018- 2023), các cấp hội đã tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu nghị quyết. Phong trào nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Qua bình xét, có 10.123 lượt hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 64,7% so hộ đăng ký. Qua phong trào đã giúp 105 hộ vươn lên thoát nghèo.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN