Vĩnh Long tỷ số khi sinh đạt mức bình thường

Cập nhật, 13:45, Thứ Sáu, 26/05/2023 (GMT+7)

Là một trong những địa phương có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao nhiều năm liền, Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp kéo giảm tỷ lệ chênh lệch giữa nam và nữ. Hiện, tỷ số giới tính khi sinh ở Vĩnh Long đã đạt mức cho phép.

Tỷ số giới tính khi sinh được xem là bình thường khi tỷ lệ bé trai trên bé gái dao động từ 103-100. Nhờ nỗ lực triển khai nhiều giải pháp kéo giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh nên 3 năm trở lại đây Vĩnh Long đạt mức cho phép dưới 107 bé trai/100 bé gái. Tính đến cuối năm 2022, tỷ số này ở Vĩnh Long là 106 bé trai/100 bé gái (so với năm 2021 là 108 bé trai/100 bé gái).

Để duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức cho phép, ngành chuyên môn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và hậu quả của việc thừa nam thiếu nữ; tổ chức biểu dương những gia đình có con 1 bề là gái tiêu biểu trong nuôi dạy con và phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hạn chế tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh và quan niệm trọng nam khinh nữ.

SÔNG TRĂNG