Tăng tiền trợ cấp chế độ dưỡng sức sau ốm đau từ 1/7

Cập nhật, 07:09, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)

Theo quy định, kể từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, vì vậy tiền trợ cấp chế độ dưỡng sức sau ốm đau cũng sẽ tăng theo.

Căn cứ Điều 29 Luật BHXH, sau khi nghỉ hết thời gian hưởng chế độ ốm đau tối đa trong năm, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì người lao động sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5- 10 ngày/năm.

Thời gian nghỉ này bao gồm cả ngày lễ, Tết và nghỉ hàng tuần. Trong thời gian nghỉ này, người lao động sẽ không được doanh nghiệp trả lương nhưng thay vào đó, sẽ được cơ quan BHXH thanh toán tiền chế độ. Do tiền chế độ dưỡng sức sau ốm đau được tính dựa trên lương cơ sở nên khi lương cơ sở tăng, tiền trợ cấp cũng tăng theo.

Theo quy định cũ, tiền trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày đến hết 30/6/2023 là 447.000 đ/ngày (cách tính: mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày = 30% x mức lương cơ sở). Theo cách tính này, kể từ ngày 1/7/2023, mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày là 540.000 đ/ngày.

SÔNG TRĂNG