Giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp của người lao động tỉnh

Cập nhật, 06:43, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)

Sở Lao động-TB-XH vừa phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan và Viện Nghiên cứu đời sống xã hội (cơ quan chủ trì) tổ chức lễ công bố và chuyển giao kết quả đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp của người lao động tỉnh Vĩnh Long đáp ứng nhu cầu cách mạng công nghiệp 4.0”.

Theo ngành chức năng, kết quả của đề tài sẽ hỗ trợ cho tỉnh trong việc ứng dụng các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp của người lao động, xây dựng kế hoạch thực hiện tạo sự chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng thời giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có khả năng thích ứng nhanh, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, biết vận dụng tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã được đào tạo và tích lũy trong quá trình lao động để tạo ra kết quả sản xuất có chất lượng và hiệu quả cao.

Đơn vị có trách nhiệm chính ứng dụng kết quả là Sở Lao động-TB-XH; các đơn vị phối hợp ứng dụng kết quả gồm Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, Sở KH-ĐT, Liên đoàn Lao động tỉnh.

MINH THÁI