Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Cập nhật, 15:21, Thứ Tư, 03/02/2021 (GMT+7)

 

Vĩnh Long tiếp tục duy trì chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Vĩnh Long tiếp tục duy trì chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

(VLO) Năm 2020, ngành giáo dục Vĩnh Long tiếp tục sáp nhập 8 trường tiểu học có quy mô nhỏ, thành lập mới 2 trường THCS-THPT; đầu tư xây dựng mới phòng học, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, THCS trong toàn tỉnh với 196,85 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí đầu tư cơ sở vật chất là 164,7 tỷ đồng, kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học là 32,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm đến công tác phổ cập giáo dục, đã đưa nội dung công tác phổ cập vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết hàng năm để chỉ đạo thực hiện. Cùng với sự phát triển của xã hội, phụ huynh ngày càng quan tâm đưa con em đến trường khi đến tuổi đi học.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục sẽ nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền về công tác phổ cập giáo dục; tăng cường thanh- kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp học và đơn vị phụ trách, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN