Tập trung phát triển đối tượng tiềm năng tăng tỷ lệ bao phủ

Cập nhật, 15:31, Thứ Ba, 19/09/2017 (GMT+7)

Theo Cơ quan BHXH tỉnh, trong năm 2017 ngành thực hiện các giải pháp khai thác mở rộng các đối tượng tiềm năng, gắn kết trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành có chức năng quản lý, đảm bảo các đối tượng tiềm năng tham gia BHYT đạt các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong đó, chú trọng khai thác phát triển mạnh mẽ nhóm đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp, nhóm học sinh, sinh viên và nhóm hộ gia đình, xác định đây là các nhóm đối tượng tiềm năng chủ yếu, cần phải khai thác để tăng tỷ lệ độ bao phủ BHYT toàn dân của tỉnh đạt chỉ tiêu kế hoạch cuối năm 2017.

Cụ thể, phấn đấu vận động đối tượng lao động ở các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia BHYT đạt 72 %/tổng số; học sinh- sinh viên toàn tỉnh tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT đạt bình quân tối thiểu từ 2.200 đối tượng/xã- phường trở lên.

BÙI THANH