Đề nghị tăng mức hỗ trợ đóng BHYT ở một số trường hợp

Cập nhật, 15:31, Thứ Ba, 19/09/2017 (GMT+7)

Nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia BHYT, góp phần tăng độ bao phủ trên địa bàn tỉnh, BCĐ thực hiện BHYT toàn dân tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh một số quy định.

Cụ thể, đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên và đối tượng hộ gia đình nông- lâm- ngư nghiệp có mức sống trung bình lên 50% mức đóng (hiện nay là 30%).

Ngoài ra, học sinh, sinh viên được quyền tham gia theo hộ gia đình để được giảm mức đóng trong trường hợp hộ có đông thành viên tham gia (quy định hiện nay học sinh không được tham gia theo hộ gia đình).

Đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ hộ gia đình nông- lâm- ngư nghiệp nếu tham gia 100% thành viên trong hộ thì cũng được giảm mức đóng như đối tượng hộ gia đình (quy định hiện nay không được giảm); năm 2017, đối tượng hộ gia đình đáo hạn vẫn được tiếp tục tham gia theo hình thức cá nhân.

BÙI THANH