Đảm bảo mọi người dân được tuyên truyền Nghị quyết của Tỉnh ủy

Cập nhật, 07:06, Thứ Năm, 24/03/2022 (GMT+7)

Ngày 23/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy và các văn bản của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.