Nhiều địa phương chủ động ứng phó hạn, mặn

Cập nhật, 07:29, Thứ Năm, 24/03/2022 (GMT+7)

Nhằm đảm bảo nguồn nước nước sinh hoạt và nước tưới tiêu cho hơn 10.000 ha lúa, hoa màu vụ Đông Xuân và Hè Thu, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Vũng Liêm đã xây dựng nhiều kế hoạch ứng phó hạn, mặn phù hợp với tình hình thực tế ngay từ sớm. Khi độ mặn tăng cao, các cống như: Nàng Âm, cống Vũng Liêm và Cái Tôm được đóng kín.

TÂN- LIỄU (thực hiện)