Hỗ trợ người hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Cập nhật, 16:10, Thứ Bảy, 11/09/2021 (GMT+7)

Nhằm hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn và hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 2131/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến ngày 1/9/2021, UBND tỉnh đã ra quyết định hỗ trợ cho 14 viên chức hoạt động nghệ thuật và 1 hướng dẫn viên gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 55,6 triệu đồng.

Theo quy định, mức hỗ trợ là 3.710.000 đ/người và trả 1 lần cho người lao động. Các đối tượng được hỗ trợ gồm viên chức hoạt động nghệ thuật ở các đơn vị sự nghiệp công lập đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV ở các ngạch đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ. Hướng dẫn viên du lịch có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật du lịch, có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành (hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch) hoặc là hội viên của tổ chức xã hội- nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch. Các đối tượng phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp tục hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho 81 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để kịp thời nhận mức hỗ trợ theo quy định.

PHƯƠNG THƯ