Là người... có vợ!

Cập nhật, 06:35, Thứ Bảy, 22/04/2023 (GMT+7)

Trong giờ triết học, giáo sư giảng:

- Người tự kiềm chế và chịu nhẫn nhịn khi mình không đúng, là nhà thông thái. Thế người cũng phải tự kiềm chế và vẫn phải nhẫn nhịn khi mình đúng, là…

Một sinh viên ngồi ở cuối giảng đường trả lời ngay!

- … là người có vợ ạ!

NG ĐỨC (st)