Có bắt được đâu

Cập nhật, 07:18, Chủ Nhật, 19/02/2023 (GMT+7)

Đầu năm từ quê nhà lên thành phố làm việc, một anh chàng hà tiện lên tàu hỏa không mua vé. Nhân viên kiểm soát phát hiện được và bắt trả tiền nhưng anh ta nhất định không chịu.

Nhân viên liền xách vali của anh ta ném qua cửa sổ toa tàu.

- Đồ quá quắt! - anh chàng hà tiện hét lên - Ông có bắt được con trai tôi trốn vé đâu mà lại ném cả nó ra ngoài thế hả?

ĐẶNG ĐỨC – st