Tiền lương

Cập nhật, 06:36, Thứ Bảy, 12/02/2022 (GMT+7)

Hai phụ nữ trò chuyện với nhau:

- Chị biết không? Chồng tôi lương mỗi tháng hơn 6 triệu đồng, ông ấy chỉ đưa cho tôi 2 triệu đồng.

- Còn hơn 4 triệu đồng thì ông ấy để làm gì, chị?

- Tôi không biết, còn chồng chị thì sao?

- Chồng tôi lương thấp thôi, mỗi tháng chỉ được 3 triệu đồng, nhưng ông ấy đưa tôi 6 triệu đồng.

- Ủa! Thế ông ấy lấy ở đâu ra 3 triệu đồng?

- Tôi cũng không biết, chị ạ!

- ?!?

LAN TÍM