Hỗ trợ lãi suất 2%

Cập nhật, 05:13, Thứ Sáu, 08/07/2022 (GMT+7)

(VLO) Tại hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 31/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 2% lãi suất khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại ngày 6/7, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ- Lê Minh Khái nêu rõ: Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, Chính phủ đã xây dựng và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

Trong đó có gói 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 2% lãi xuất khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại, thực hiện trong 2 năm.

Phó Thủ tướng cho biết, để triển khai gói hỗ trợ này, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, ngân hàng thương mại nghiên cứu xây dựng nghị định hướng dẫn.

Về gói hỗ trợ lãi suất, Phó Thủ tướng cho rằng, việc sử dụng ngân sách nhà nước thông qua các ngân hàng thương mại để hỗ trợ 2% lãi suất cho những đối tượng chịu tác động của đại dịch COVID-19 là rất phù hợp.

Nếu chúng ta thực hiện tốt chính sách này sẽ góp phần đảm bảo đủ nguồn cung thì sẽ bảo đảm được giá cả, tạo điều kiện để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Các ngân hàng thương mại triển khai nhiệm vụ này không chỉ có ý nghĩa đối với công việc chung của đất nước mà còn có ý nghĩa với chính mỗi ngân hàng.

Thay vì thu lợi nhuận từ khách hàng, các ngân hàng thương mại tham gia triển khai chính sách của Nhà nước, qua đó giúp cho khách hàng của mình “khỏe lên”, gắn bó với ngân hàng hơn, hoạt động của ngân hàng cũng tốt hơn. Điều này không chỉ là trách nhiệm mà còn là lợi ích thiết thực của mỗi ngân hàng thương mại.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự đồng tình ủng hộ, sự chủ động vào cuộc của các ngân hàng trong triển khai chính sách. Hiện các ngân hàng đã đăng ký vượt mức.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tính toán điều phối theo thứ tự ưu tiên để việc triển khai chính sách đạt được hiệu quả cao nhất, theo mức Quốc hội cho phép. Các cơ quan, đơn vị trong chức năng, nhiệm vụ được giao phải triển khai thực hiện chính sách công khai, minh bạch, rõ ràng.

YÊN HƯƠNG