Bộ GD-ĐT hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2023

Cập nhật, 06:44, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)

Nhằm góp phần đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế, Bộ GD-ĐT đã ban hành công văn hướng dẫn về thanh tra kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, Bộ GD-ĐT thực hiện thanh tra, kiểm tra việc ban hành văn bản, công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi của BCĐ thi cấp tỉnh, Sở GD-ĐT, hội đồng thi, điểm thi; công tác thanh tra, kiểm tra thi của Sở GD- ĐT. 5 nội dung thanh tra, kiểm tra gồm: công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, công tác chuẩn bị thi gồm chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện thông tin, liên lạc tại địa điểm in sao đề thi, hội đồng thi và điểm thi. Công tác coi thi, chú trọng việc thành lập, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần của ban coi thi, ban thư ký và các ban có liên quan. Việc chấm thi gồm thanh tra, kiểm tra các khu vực: chấm thi, làm phách, bảo quản bài thi, việc nhập điểm bài thi; quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm,...

Công tác phúc khảo bài thi, chú ý về thẩm quyền thành lập, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần của ban phúc khảo và các ban có liên quan. Đối với công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT, tập trung thanh tra, kiểm tra đối tượng miễn thi, đặc cách tốt nghiệp; đối tượng bảo lưu điểm thi; việc cộng điểm ưu tiên, điểm khuyến khích; quy trình tổng hợp và duyệt công nhận tốt nghiệp.

CAO HUYỀN