Tăng cường tuyên truyền phát triển nguồn năng lượng thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường

Cập nhật, 17:40, Thứ Năm, 09/03/2023 (GMT+7)
Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đến giám sát tại Sở TN-MT, ngày 9/3.
Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đến giám sát tại Sở TN-MT, ngày 9/3.

(VLO) Ngày 9/3, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đến giám sát tại Sở TN-MT về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Sở TN-MT được UBND tỉnh giao tham mưu việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường có liên quan như thực hiện các thủ tục về giao cấp đất, thủ tục về môi trường có liên quan đến phát triển năng lượng.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Sở TN-MT tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất trong lĩnh vực năng lượng theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, nhu cầu phát triển năng lượng đã được đưa vào chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Về môi trường, sở đã tham mưu tốt việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực năng lượng.

Tính đến 31/12/2022, tiếp nhận 36 hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh có sản xuất điện mặt trời mái nhà; trong đó có 24 hồ sơ đã được cấp phép môi trường, 12 hồ sơ đang hoàn chỉnh.

Diện tích đất năng lượng toàn tỉnh tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 là 68ha; theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của các huyện, thị xã, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt, diện tích đất năng lượng toàn tỉnh tính đến cuối năm 2030 là 132ha, tăng 64ha so với năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Sở TN-MT phải làm tốt công tác phối hợp với các ngành cho đồng bộ và lâu dài, để kịp thời thực hiện tốt các cơ chế chính sách được ban hành.

Đặc biệt là phải phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thấy được hiệu quả tích cực của việc phát triển nguồn năng lượng thiên nhiên và gắn với tăng cường bảo vệ môi trường.

Tin, ảnh: HẢI YẾN