MTTQ tỉnh phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Cập nhật, 15:12, Thứ Năm, 23/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn quy tụ và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh nhà. Theo Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, hệ thống Liên hiệp Hội có khoảng 24.000 hội viên trí thức; hơn 3.800 trí thức về hưu tham gia hội.

Thông qua quá trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, mặt trận đã giới thiệu, đề cử đại diện tiêu biểu của giới trí thức tham gia vào các cơ quan dân cử đồng thời tạo các diễn đàn, hội thảo, hội nghị… để lắng nghe ý kiến góp ý, đề xuất của lực lượng trí thức.

Từ đó, phát huy vai trò, cổ vũ, động viên đội ngũ trí thức tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã huy động đội ngũ trí thức tỉnh tham gia tư vấn, phản biện việc ban hành và thực hiện các chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh; tham gia giám sát các nội dung do MTTQ tỉnh chủ trì.

Kết quả giám sát, phản biện xã hội đã góp phần đưa tiếng nói của người dân nói chung, trí thức nói riêng trong việc góp ý, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương.

AN CHI