Mang Thít: Người dân hài lòng về cải cách hành chính

Cập nhật, 05:42, Thứ Tư, 22/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Ngày 21/3, UBND huyện Mang Thít tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, UBND huyện Mang Thít đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC, phát động phong trào thi đua CCHC, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về CCHC trên địa bàn với 100% đơn vị đăng ký cùng nhiều giải pháp, sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC.

Theo đó, huyện đã tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đã được điện tử hóa đạt tỷ lệ 100% trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, huyện đã tiếp nhận 172.977 hồ sơ, giải quyết 172.024 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,44%, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn lĩnh vực đất đai đạt 99,27%; thực hiện số hóa cấp huyện đạt 65,3%, cấp xã đã số hóa đạt 21,9%.

Cuối năm 2022, huyện Mang Thít được UBND tỉnh đánh giá cao về thực hiện CCHC, xếp hạng 4/8 huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh. Đặc biệt, qua hàng ngàn lượt đánh giá của người dân về công tác CCHC thì tỷ lệ hài lòng đạt gần 100%.

TRẦN PHONG