Cục Viễn thông đề nghị người sử dụng chuẩn hoá thông tin thuê bao di động

Cập nhật, 09:51, Thứ Bảy, 18/03/2023 (GMT+7)
Gần đây, nhiều người dùng phản ánh nhận cuộc gọi lừa đảo nội dung “khóa thuê bao trong 2 giờ tới”.
Gần đây, nhiều người dùng phản ánh nhận cuộc gọi lừa đảo nội dung “khóa thuê bao trong 2 giờ tới”.

Nhằm tránh kẻ gian lừa đảo, Cục Viễn thông (Bộ TT - TT) vừa ban hành văn bản số 997/CVT-PTHT về việc tổ chức truyền thông về các số điện thoại được sử dụng để thông báo đề nghị người sử dụng chuẩn hoá thông tin thuê bao di động.

Theo Cục Viễn thông, qua công tác theo dõi tình hình triển khai chuẩn hoá thông tin thuê bao sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của các doanh nghiệp và phản ánh của các cơ quan báo chí cho thấy có hiện tượng một số đối tượng lợi dụng việc doanh nghiệp thông báo (qua nhắn tin, gọi điện) đến người sử dụng dịch vụ viễn thông di động để thực hiện các hành vi có dấu hiệu mạo danh lừa đảo, quảng cáo… vi phạm pháp luật.

Nhằm bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông, hạn chế tối đa các hành vi nêu trên, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp triển khai các biện pháp truyền thông (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua nhắn tin tuyên truyền tới tất cả các thuê bao đang hoạt động và các hình thức phù hợp khác) thông báo các số điện thoại (cùng với Tên định danh - nếu có) chính thức của các doanh nghiệp được sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, nhắn tin, gọi điện thông báo đề nghị chuẩn hóa thông tin thuê bao, tiếp nhận nhận phản hồi.

Tổng hợp các thông tin (bao gồm hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện) về các kênh chính thức thông báo, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ viễn thông di động chuẩn hóa thông tin thuê bao, chủ động trao đổi, cung cấp tới các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở,… để hỗ trợ truyền thông đến người sử dụng dịch vụ viễn thông. Doanh nghiệp gửi báo cáo kết quả về Cục Viễn thông trong ngày 18/3.

Tin, ảnh: N. HOÀNG