Sáng 18/3: Vũng Liêm thông báo đóng nhiều cống để ngăn mặn

Cập nhật, 13:29, Thứ Bảy, 18/03/2023 (GMT+7)

 

Cống Vũng Liêm đã đóng ngăn mặn, an toàn.
Cống Vũng Liêm đã đóng ngăn mặn, an toàn.

Theo Phòng Nông nghiệp – PTNT Vũng Liêm, độ mặn đo được lúc 5 giờ ngày 18/3/2023 tại vàm Nàng Âm là 1,0‰, vàm Vũng Liêm 0,7‰ (xã Trung Thành Đông), chợ Vũng Liêm 0,3‰ (TT Vũng Liêm).

Để đảm bảo cho việc ngăn mặn tiêu nước phục vụ sản xuất, Phòng Nông nghiệp - PNTT đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư - xây dựng các công trình nông nghiệp - PTNT Vĩnh Long, Tổ vận hành cống Vũng Liêm và UBND xã Trung Thành Đông thực hiện việc đóng cống Vũng Liêm từ 18 - 25/3/2023.

Riêng các ngày 20 và 23/3/2023 mở cống 1 giờ phục vụ lưu thông thủy.

Cống Cái Tôm và Nàng Âm đóng suốt trong thời gian này. Khi độ mặn giảm dưới 0,5‰ sẽ có thông báo sau.

Tin, ảnh: H.M