Tháng 1 - 2/2023: Mặn có thể ảnh hưởng sâu

Cập nhật, 07:19, Thứ Ba, 15/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, dự báo nguồn nước mùa khô năm 2022 - 2023 được xem là năm có thuận lợi hơn so với các năm gần đây, tuy nhiên đến nay đã cuối mùa mưa lũ, các hồ chứa thượng nguồn còn chưa tích đủ nước, khả năng các hồ tiếp tục tích nước đến cuối mùa khô mà vẫn chưa đảm bảo đủ dung tích thiết kế.

Vì vậy, rất có thể xảy ra mặn đến sớm và những biến động bất thường ở bất cứ thời điểm nào trong mùa khô do vận hành thủy điện.

Theo đó, khuyến cáo vùng giữa ĐBSCL (trong đó có Vĩnh Long), trong thời kỳ mùa khô, tháng 1 - 2/2023, mặn có thể ảnh hưởng sâu nhất đến khu vực, cần vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn và chủ động tích nước khi có thể, khi lấy ngọt hoặc tưới cho cây trồng cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn, nhất là đối với cây ăn trái.

THẢO LY