Tăng cường chỉnh trang đô thị, đan hóa các tuyến đường ngõ hẻm

Cập nhật, 07:19, Thứ Ba, 15/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Huyện ủy Vũng Liêm, thực hiện các tiêu chí đô thị loại IV tại TT Vũng Liêm, trong năm 2022, huyện tăng cường chỉnh trang đô thị, từng bước đan hóa các tuyến đường ngõ hẻm không đảm bảo giao thông.

Bên cạnh, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh vỉa hè, lòng đường xanh, sạch, đẹp. Kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về bán hàng rong không đúng quy định, vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Thực hiện tốt kế hoạch thu gom và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường.

Huyện ủy cũng đã chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí và đăng ký thực hiện để huyện công nhận đô thị văn minh lần đầu vào cuối năm 2023.

Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân thông hiểu việc xây dựng đô thị văn minh là việc làm hết sức cần thiết đối với sự phát triển chung của xã hội, nắm rõ và đánh giá đúng thực trạng các tiêu chí đô thị văn minh của địa phương để đồng tâm, hiệp lực cùng nhau xây dựng và giám sát xây dựng đô thị văn minh.

NGUYỄN PHƯƠNG