Kịp thời bổ sung, phát triển ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng

Cập nhật, 20:23, Thứ Năm, 17/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 17/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả khảo sát, giám sát việc đặt, đổi tên đường, đánh số và gắn biển số nhà tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo báo cáo kết quả khảo sát, giám sát, công tác quản lý nhà nước về đặt, đổi tên đường được quan tâm thực hiện, góp phần quan trọng vào xây dựng, quản lý đô thị theo hướng văn minh.

Công tác đánh số, gắn biển số nhà được thực hiện, cơ bản tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, góp phần quan trọng trong việc quản lý dân cư, đảm bảo an ninh trật tự.

Các đại biểu thống nhất với dự thảo báo cáo và đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến việc đặt, đổi tên đường, đánh số và gắn biển số nhà.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch rà soát, tổng hợp việc thực hiện đặt, đổi tên đường, công trình công cộng gắn với việc đánh số và gắn biển số nhà trên toàn tỉnh.

Sở Văn hóa - TT- DL cần tham mưu kịp thời bổ sung, phát triển ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, nhất là những nhân vật, sự kiện lịch sử liên quan trực tiếp tỉnh...

NGA - PHONG