Đảm bảo chính sách hỗ trợ là cơ sở pháp lý khuyến khích hộ dân giữ gìn lò gạch, gốm

Cập nhật, 17:02, Thứ Năm, 17/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 17/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm thuộc Đề án Di sản Đương đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, quy định chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm thuộc Đề án Di sản Đương đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là chính sách đặc thù của tỉnh nhằm giúp người dân có một phần kinh phí để bảo tồn các lò gạch, gốm; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ngành gạch, gốm.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành và một số nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết. Đồng thời; đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung một số luật, nghị định có liên quan vào phần căn cứ pháp lý; cần nêu rõ tiêu chí phân loại, định mức hỗ trợ, đảm báo xác định đúng hiện trạng của lò và thực hiện hỗ trợ một lần cho đối tượng…

Bên cạnh đó, đề xuất chuẩn bị phụ lục đính kèm về thống nhất số lượng, hiện trạng lò, tổng kinh phí hỗ trợ; cần có phụ lục hướng dẫn về công tác kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết thực hiện Nghị quyết này theo từng năm. Quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng để đảm bảo chính sách hỗ trợ là cơ sở pháp lý để khuyến khích các hộ gia đình giữ gìn lò gạch, gốm; góp phần bảo tồn, phát triển “vương quốc lò gạch”, tạo điều kiện phát triển thương mại, du lịch của tỉnh.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA