Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Cập nhật, 04:58, Thứ Tư, 20/07/2022 (GMT+7)

Ngày 19/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng qua, công tác tư pháp trên hầu hết các lĩnh vực đạt nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thực hiện nhiều nhiệm vụ tăng so với cùng kỳ. Nổi bật như công tác xây dựng pháp luật; thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật mới; các vụ việc ở cơ sở đạt tỷ lệ hòa giải thành cao. Đồng thời, đã giải quyết số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý,...

Tại hội nghị, đại diện tổ chức pháp chế các bộ, ngành, cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự đã nêu ý kiến, tham luận tập trung vào các nội dung về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác thi hành án dân sự, đấu giá tài sản...

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ: Tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến ngành; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo trong công tác rà soát, thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý...

P.PHONG