Nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển nguồn nhân lực y tế

Cập nhật, 04:59, Thứ Tư, 20/07/2022 (GMT+7)

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X, đại biểu HĐND quan tâm nhiều đến vấn đề nhân lực của ngành y tế hiện nay đang gặp khó. Đại biểu Lê Minh Thiện- đơn vị huyện Long Hồ- đã đặt vấn đề chất vấn về thực trạng nhân lực các trung tâm y tế, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và có một số cán bộ y tế, bác sĩ nghỉ việc.

Đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ làm thế nào để tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp đào tạo, thu hút bác sĩ để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thực hiện tốt Đề án nâng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long lên hạng I.

Đại biểu Lê Minh Thiện- đơn vị huyện Long Hồ- đặt vấn đề chất vấn về thực trạng nguồn nhân lực y tế.
Đại biểu Lê Minh Thiện- đơn vị huyện Long Hồ- đặt vấn đề chất vấn về thực trạng nguồn nhân lực y tế.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Văn Hên trả lời chất vấn: Các trung tâm y tế tuyến huyện có số biên chế được giao là 1.511 người, trong đó có 534 bác sĩ. Theo Nghị quyết của tỉnh để đạt tỷ lệ 10,3 bác sĩ trên vạn dân vào năm 2025, ngành y tế cần bổ sung thêm 519 bác sĩ (hiện đang cử đào tạo 274 người).

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long là bệnh viện hạng II, tổng số nhân lực toàn bệnh viện hiện có 625 người, trong đó có 164 bác sĩ, 263 điều dưỡng, 38 hộ sinh, 39 kỹ thuật viên, chuyên môn khác là 100 người. Để thực hiện Nghị quyết số 55 thì bệnh viện phải nâng quy mô giường bệnh lên 900 giường, theo đó thì vị trí việc làm cần thiết phải là 1.260 viên chức và người lao động, trong đó cần 247 bác sĩ. Trước mắt sẽ thực hiện điều động nhân lực từ Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long về bổ sung cho nguồn nhân lực của bệnh viện là 112 người, trong đó có 33 bác sĩ.

Nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thời gian qua ngành y tế tỉnh đã có rất nhiều giải pháp nhằm nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực y tế như thực hiện công tác tuyển dụng, cử đi đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ viên chức y tế.

Giai đoạn từ nay đến năm 2025, với mục tiêu tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế đủ về số lượng, phù hợp về chủng loại, cơ cấu và không ngừng nâng cao về chất lượng; đồng thời quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, toàn ngành y tế tăng cường thực hiện các giải pháp như tiếp tục tuyển dụng, thu hút đủ số lượng, phù hợp về chủng loại, cơ cấu nhân lực y tế theo Đề án vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc và của toàn ngành y tế.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền vận động các sinh viên là công dân của tỉnh đang học tập tại các trường ĐH ngành sức khỏe trong khu vực trở về tỉnh công tác sau khi tốt nghiệp để bổ sung cho nguồn ngân lực y tế của tỉnh. Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế, nhất là đội ngũ bác sĩ và tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của các trường ĐH chuyên ngành sức khỏe trong khu vực. Triển khai thực hiện Quyết định số 92 của Bộ Y tế, Sở Y tế sẽ tăng cường nguồn nhân lực để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên.

Để nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân thì tỉnh ta phải có các giải pháp đồng bộ, vừa đào tạo thu hút, đãi ngộ, vừa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đầy đủ. Đồng thời, phải đề xuất ban hành chính sách ưu đãi cho nhân lực y tế. Cụ thể như để tạo điều kiện cho nguồn nhân lực y tế an tâm công tác tại địa phương, Sở Y tế đề nghị cấp có thẩm quyền cho xây dựng nhà ở xã hội để bố trí cho nhân viên y tế, vì hiện nay thu nhập từ lương không đủ để trang trải cuộc sống.

Đặc biệt, ngành y tế cũng đang xây dựng dự thảo Nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo cho đội ngũ nhân viên y tế giai đoạn 2022- 2026 để trình HĐND trong kỳ họp tới, dự kiến dự thảo chính sách sẽ có 3 phần. Thứ nhất là về mặt thu hút, nhằm hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt để thu hút nhiều chuyên gia giỏi tại các bệnh viện tuyến trên về chuyển giao các kỹ thuật cao cho bệnh viện tuyến tỉnh và một số bệnh viện có đủ điều kiện tiếp nhận để triển khai thực hiện nhiệm vụ; giúp cho người dân tiếp nhận được các dịch vụ kỹ thuật cao tại địa phương, giảm được chi phí đi lại và giảm tải cho tuyến trên. Thứ hai là về mặt đãi ngộ, có chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm giữ chân nguồn lực y tế, nhất là y tế tuyến cơ sở và y tế dự phòng, nhân viên y tế trực tiếp khám và điều trị bệnh cho người dân. Thứ ba là hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên y tế được cử đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ cho ngành y tế của địa phương; bao gồm đào tạo ĐH, sau ĐH và các lớp ngắn hạn, có ưu tiên cho nhân viên y tế nữ, người dân tộc.

Bên cạnh đó, theo giải trình của UBND tỉnh về ý kiến thảo luận của tổ đại biểu HĐND tỉnh, đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thành bệnh viện hạng I năm 2022 và bệnh viện tuyến cuối vào năm 2024, hiện có phân công rõ người, rõ việc để thực hiện. Trong đề án phê duyệt, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế là cơ quan tham mưu, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và trực tiếp chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long triển khai thực hiện đề án. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện đề án gồm: Các hoạt động cải tạo, duy tu bảo dưỡng các khoa hiện có, xây mới cơ sở vật chất; các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; đấu thầu, mua sắm trang thiết bị theo đúng quy định.

Bài, ảnh: HẢI YẾN