Cục Thuế tăng cường hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử

Cập nhật, 05:56, Thứ Sáu, 29/07/2022 (GMT+7)
Ngành thuế tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử triển khai thực hiện chứng từ khấu trừ thuế, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh. Ảnh: TL
Ngành thuế tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử triển khai thực hiện chứng từ khấu trừ thuế, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh. Ảnh: TL

(VLO) Theo Cục Thuế tỉnh, đến ngày 30/6, số lượng tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đã thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC được là 3.420/3.434 tổ chức, doanh nghiệp đạt 99,5%; còn lại 14 đơn vị là các chi nhánh hạch toán phụ thuộc một số tập đoàn và tổng công ty, các ngân hàng.

Trong khi đó, 834 hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT đạt 100% và 1 đơn vị thực hiện vé điện tử (Bến phà Đình Khao).

Hiện trong thời gian này, Cục Thuế đang tăng cường hỗ trợ các vướng mắc phát sinh của người nộp thuế khi sử dụng HĐĐT, đồng thời tiếp tục tuyên truyền về lợi ích HĐĐT cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, ban hành văn bản hướng dẫn cách tra HĐĐT và nhận diện HĐĐT gửi các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, hiệp hội doanh nghiệp... để phối hợp quản lý, phát hiện, phản hồi đến cơ quan thuế hóa đơn không đảm bảo quy định.

Cùng với đó, ngành thuế tiếp tục triển khai Quyết định số 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Quyết định số 273/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế và Quyết định số 18 của BCĐ HĐĐT tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành kế hoạch phối hợp triển khai HĐĐT, chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, biên lai thu phí, lệ phí điện tử, triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện rà soát, phân loại tình trạng hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên hệ thống TMS thuộc đối tượng phải sử dụng HĐĐT theo quy định để đôn đốc thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với báo, đài… tăng cường thông tin nhằm đảm bảo 100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT theo quy định.

Để vận động người nộp thuế chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị các thủ tục và các bước triển khai HĐĐT theo quy định.

Ngay trong tháng 3/2022, ngành thuế chuẩn bị các thủ tục thành lập BCĐ, trung tâm điều hành và công bố đường dây nóng; phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương tuyên truyền về lợi ích của HĐĐT; phối hợp với 17 nhà cung cấp giải pháp HĐĐT và tổ chức tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế. Đồng thời, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực để thực hiện tốt việc triển khai HĐĐT.

TRẦN PHƯỚC