Kịp thời nhân rộng các mô hình mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ và trẻ em

Cập nhật, 20:23, Thứ Năm, 28/07/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 28/7, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh phát huy công tác vận động, xã hội hóa chăm lo, hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ; nhiều mô hình mới, sáng tạo được thành lập và nhân rộng, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội.

Các cấp hội huy động trên 250 tỷ đồng, giúp trên 9.300 lượt phụ nữ phát triển kinh tế; giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm tại chỗ cho 5.200 lao động; thành lập 36 mô hình- CLB thực hiện tiêu chí “5 không, 3 sạch”...

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp hội sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các hình thức tập hợp phụ nữ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Ông Võ Thanh Vân- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, yêu cầu thời gian tới các cấp hội cần tăng cường sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về vai trò và vị trí của phụ nữ trong tình hình mới; phải kịp thời biểu dương nhân rộng các mô hình hay, tiêu biểu mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ và trẻ em.

HẢI YẾN