Đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn quân

Cập nhật, 05:55, Thứ Bảy, 12/03/2022 (GMT+7)

(VLO) Đại tướng Phan Văn Giang- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký quyết định phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đề án này hướng đến mục tiêu chung là tiếp tục xây dựng, đổi mới nền hành chính trong Bộ Quốc phòng dân chủ, chuyên nghiệp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng và chủ trương của Quân ủy Trung ương về cải cách hành chính đối với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021- 2030 và những năm tiếp theo.

Theo đó, đến năm 2025 sẽ hoàn thiện thể chế về quá trình chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng. 100% cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Quốc phòng được hoàn thành và kết nối, chia sẻ theo quy định. 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm họp trực tuyến.

Tất cả cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử. 70% số cuộc họp thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị này được tổ chức trực tuyến và ứng dụng họp không giấy.

NGUYỄN THỊNH