Kiên định "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội

Cập nhật, 14:07, Thứ Ba, 28/12/2021 (GMT+7)

 

Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2022, được UBND tỉnh tổ chức ngày 28/12/2021.

Hội nghị đã thông qua dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Quyết định số 3452/QĐ- UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; Chỉ thị số 17/CT- UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022…

Đồng thời, thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh tháng 12/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 và quý 1/2022.

Ông Nguyễn Văn Liệt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua năm 2022.
Ông Nguyễn Văn Liệt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua năm 2022.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tập trung đề xuất giải pháp để triển khai, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm tới đạt kết quả cao nhất.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời, năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19 nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự giám thường xuyên của HĐND tỉnh; nhất là sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp cũng như của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch nên kinh tế- xã hội của tỉnh có những điểm sáng đáng ghi nhận.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng tăng trưởng, khôi phục kinh tế và thực hiện các mục tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm (2021- 2025) với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng chưa từng có do tác động của dịch bệnh. Nghị quyết số 33 ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 đã đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu.

Trong đó, một số chỉ tiêu cần quyết tâm, nỗ lực rất lớn để thực hiện như: tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6%, GRDP bình quân đầu người 61 triệu đồng, tổng thu ngân sách 6.503 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu 630 triệu USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm: 0,41%, thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội một cách linh hoạt, hiệu quả.

Theo đó, ông chỉ đạo các cấp, các ngành cần ra sức thi đua với tinh thần quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN