Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường

Cập nhật, 14:14, Thứ Sáu, 31/12/2021 (GMT+7)
Điểm cầu trực tuyến tại Vĩnh Long.
Điểm cầu trực tuyến tại Vĩnh Long.

Sáng 31/12/2021, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành tài nguyên và môi trường.

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành tài nguyên và môi trường đã đạt được những chỉ tiêu cơ bản, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Trong năm, ngành đã tập trung hoàn thiện đồng bộ chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Trong đó, trọng tâm là sửa đổi Luật đất đai năm 2013, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; thúc đẩy thu hút đầu tư xã hội hóa cho hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, dự báo…

Năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ để tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách toàn cầu; đổi mới mạnh mẽ về thể chế, nhất là sửa đổi Luật đất đai. Đồng thời, tiếp tục chủ động, tích cực trong ngoại giao môi trường, tài nguyên, khí hậu; thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong thập kỷ phát triển bền vững…

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành biểu dương những kết quả mà ngành tài nguyên và môi trường đạt được. Phó Thủ tướng lưu ý ngành cần tập trung khắc phục có hiệu quả một số tồn tại hạn chế liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, thủ tục hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh công tác điều tra đánh giá trữ lượng khoáng sản, nhất là khoáng sản chiến lược, quan trọng trên biển và đất liền.

Tin, ảnh: SÔNG HẬU