Công an tỉnh mít tinh hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Cập nhật, 18:36, Thứ Tư, 10/11/2021 (GMT+7)

(VLO) Ngày 9/11, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với chủ đề và khẩu hiệu hành động sát hợp, nội dung có trọng tâm phù hợp với từng thời điểm.

Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ công an từ tỉnh đến cơ sở về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hiến pháp, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng- Phó Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Cùng đó, toàn ngành tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm Hiến pháp, pháp luật được nhận thức đầy đủ và đi vào cuộc sống.

Đồng thời, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động trong toàn ngành, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

THANH THẢO- ÁI BÌNH (CAVL)