Phỏng vấn ông Phạm Minh Dương- Giám đốc BHXH tỉnh

Hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khắc phục khó khăn giữa đại dịch

Cập nhật, 06:03, Thứ Năm, 21/10/2021 (GMT+7)

 

(VLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định việc thực hiện chính sách này.

Để thông tin đến bạn đọc một số nội dung xoay quanh chính sách hỗ trợ trên, PV Báo Vĩnh Long đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Minh Dương- Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long.

* Liên quan đến việc hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116 kèm Quyết định số 28. Xin ông cho biết ý nghĩa của chính sách hỗ trợ lần này và những đối tượng nào đủ điều kiện thụ hưởng?

- Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt đời sống xã hội, nhất là việc làm, thu nhập của NLĐ và hoạt động sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ, Nghị quyết số 116 và Quyết định số 28 ra đời có ý nghĩa hết sức nhân văn. Điều này thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, góp phần hỗ trợ NLĐ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động, hỗ trợ NSDLĐ giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho NLĐ. Qua đó, phát huy vai trò là chỗ dựa cho NLĐ và NSDLĐ của chính sách BHTN.

Theo quy định, có 2 chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN gồm: hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư quỹ BHTN và giảm mức đóng vào quỹ BHTN cho NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đối với chính sách hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư quỹ BHTN, có 2 nhóm NLĐ được hỗ trợ, cụ thể:

- Nhóm thứ nhất, NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH), không bao gồm các trường hợp: NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

- Nhóm thứ hai, NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

* Thủ tục hưởng chính sách này ra sao và phương thức chi trả hỗ trợ cho NLĐ thế nào, thưa ông?

- Về chính sách hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư quỹ BHTN, đối với NLĐ đang tham gia BHTN, cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHXH theo Mẫu số 01 gửi NSDLĐ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, NSDLĐ công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH.

NSDLĐ lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do NSDLĐ gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN thì đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04, thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Sau ngày 30/11/2021, NLĐ đang tham gia tại đơn vị chưa nhận được hỗ trợ (do sai thông tin thời gian tham gia, sai thông tin về nhân thân chưa điều chỉnh, không có số tài khoản ngân hàng…) thì thực hiện theo quy trình nộp hồ sơ như đối với NLĐ đã dừng tham gia.

* Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận chính sách hỗ trợ, BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện ra sao, thưa ông?

- Ngay khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116 và Quyết định số 28, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 3068/BHXH-CSXH để triển khai thực hiện. Căn cứ theo đó, BHXH tỉnh Vĩnh Long đã thành lập ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện và phân định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận chính sách hỗ trợ kịp thời, đầy đủ. Đồng thời, có gửi văn bản thông báo đến từng đơn vị sử dụng lao động thuộc điều kiện để hướng dẫn quy trình thực hiện và thông tin về việc giảm mức đóng BHTN đối với đơn vị (dự kiến số lao động, số tiền được giảm 12 tháng) để họ nắm. Song song đó, đăng thông tin trên Website của BHXH tỉnh và các trang mạng xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ và NSDLĐ có thể tiếp cận chính sách nhanh chóng và đầy đủ nhất.

* Trân trọng cảm ơn ông!

PHẠM PHONG (thực hiện)