Dự án đường Võ Văn Kiệt qua Phường 2: đã chi trả bồi thường 100%

Cập nhật, 08:23, Thứ Năm, 30/09/2021 (GMT+7)

Công trình đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua Phường 2, Phường 3- TP Vĩnh Long) có 74 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Tổng giá trị phương án bồi thường là 55,768 tỷ đồng. Đây là 1/8 công trình được thực hiện bởi nguồn vốn vay (ODA) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chi trả đoạn qua Phường 2 đạt 100% với gần 23,5 tỷ đồng. Đoạn qua Phường 3, đã chi trả 58/65 tổ chức, hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng, đạt hơn 89%, với trên 29,6 tỷ đồng.

NAM ANH