TP Vĩnh Long: Thực hiện 16 công trình giao thông cầu đường

Cập nhật, 15:01, Thứ Năm, 29/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Trong quý I/2021, TP Vĩnh Long đã thực hiện 16 công trình giao thông cầu đường, với kinh phí đầu tư 755 tỷ đồng. Trong số này, có 6 công trình đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh, kinh phí 724,24 tỷ đồng, 2 công trình do ngân sách TP Vĩnh Long đầu tư 21,35 tỷ đồng và 8 công trình đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp hơn 9,46 tỷ đồng.

Trong quý II/2021, bên cạnh việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, các ngành chức năng TP Vĩnh Long sẽ thực hiện kiểm tra giám sát chặt chẽ các công trình đang thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng trong xây dựng.

Ngoài ra, TP Vĩnh Long còn chú trọng nâng cấp, duy tu các công trình đến niên hạn, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và chỉnh trang đô thị, qua đó nhằm phục vụ tốt các ngày lễ lớn 30/4,1/5,19/5 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

HỮU THÀNH