Nỗ lực toàn xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua

Cập nhật, 15:08, Thứ Năm, 22/04/2021 (GMT+7)

 

Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng cờ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2020.
Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng cờ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2020.

Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã lưu ý như trên tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 vào sáng 22/4/2021.

Ông Nguyễn Minh Dũng- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao cờ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2020.
Ông Nguyễn Minh Dũng- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao cờ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2020.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua năm 2021 cần huy động sự đóng góp, phấn đấu, nỗ lực toàn xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức và hành động thi đua sôi nổi; tiếp tục phát động phong trào thi đua, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội…

Các cụm, khối ký kết giao ước thi đua năm 2021.
Các cụm, khối ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Năm 2020, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Khen thưởng đột xuất được thực hiện kịp thời, qua đó, đã khơi dậy tinh thần hăng say công tác, lao động, học tập.  

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI