Phỏng vấn nhanh

MTTQ sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên vận động bầu cử

Cập nhật, 08:28, Thứ Tư, 21/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phóng viên báo vinhlong online có cuộc phỏng vấn nhanh với bà Lê Hồng Đào- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long về những công việc trọng tâm của mặt trận trong công tác bầu cử thời gian tới.

*PV: Trước hết bà có thể chia sẻ về kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ 3 này?

- Bà Lê Hồng Đào: UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Từ kết quả của hội nghị hiệp thương này chúng ta có thể đánh giá danh sách 8 người sinh sống, cư trú, làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đã đáp ứng được tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh là trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, uy tín trong lĩnh vực công tác, được nhân dân nơi cư trú tín nhiệm và có điều kiện tham gia các hoạt động của đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Tỷ lệ ứng cử viên có trình độ trên đại học cũng rất cao.

Cụ thể như đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội là 87,5%, đại biểu HĐND tỉnh gần 66%. Về tỷ lệ các cơ cấu, nữ, trẻ dưới 40 tuổi đều vượt trên yêu cầu so với Nghị quyết 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

* PV: Tới đây, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử. Xin bà cho biết công tác này được chuẩn bị như thế nào?

- Bà Lê Hồng Đào: Theo quy định của pháp luật, UBMTTQ Việt Nam sẽ tổ chức các hội nghị cử tri để những người tham gia ứng cử vận động bầu cử.

Thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri này theo quy định sẽ sau thời gian công bố danh sách chính thức cho đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Dựa trên những quy định này, UBMTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và có hội nghị triển khai cụ thể, thống nhất cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, trong đó có cụ thể về thời gian, địa điểm và dự kiến số cuộc tiếp xúc cử tri ở các cấp.

Trong kế hoạch này, chúng tôi sẽ xác lập trách nhiệm của MTTQ cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm chủ trì các buổi tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. MTTQ cấp huyện, xã có trách nhiệm chủ trì tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri  cho những người ứng cử HĐND cùng cấp.

Để tổ chức thật tốt hội nghị tiếp xúc cử tri sắp tới cần lưu ý 2 nhóm công việc. Thứ nhất, MTTQ các cấp trong tỉnh cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử, với UBND cùng cấp nơi tổ chức hội nghị cử tri thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để mời cử tri tham dự.

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp, phân công cụ thể trách nhiệm các tổ chức thành viên của mặt trận, đặc biệt thành viên là tổ chức chính trị- xã hội để các tổ chức này vận động  cử tri là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham dự hội nghị đông đủ.

Thứ hai, là người chủ trì hội nghịtiếp xúc cử tri, MTTQ các cấp cần chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo nội dung và điều hành tốt chương trình hội nghị để làm sao tạo không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn để cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đến các vị ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

H.VĂN- T.TÂN (thực hiện)