Doanh nghiệp quan tâm tới chính sách giảm mức đóng BHTNLĐ, BNN

Cập nhật, 15:00, Thứ Năm, 29/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), nguồn hình thành Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) gồm khoản đóng thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động; tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ theo quy định của Luật BHXH; các nguồn thu hợp pháp khác. Pháp luật hiện hành chỉ quy định người sử dụng lao động đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN, không quy định người lao động phải đóng.

Ông Ngô Tuấn Anh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long- trao đổi và cho biết đa số doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm (BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN) cho người lao động và nộp đầy đủ.

Năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BHTNLĐ, BNN. Theo đó mức đóng bình thường vào quỹ BHTNLĐ bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Nghị định có điều khoản quy định doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào quỹ BHTNLĐ, BNN quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 (bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH) nếu đảm bảo 3 điều kiện (Báo Vĩnh Long đã thông tin).

Theo ông Ngô Tuấn Anh, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề nặng nhọc, độc hại rất quan tâm tới chính sách này, đồng thời chờ thông tư hướng dẫn của ngành chức năng để thực hiện.

MINH THÁI