Thành lập mới 119 tổ hợp tác của Hội Nông dân

Cập nhật, 06:08, Thứ Ba, 05/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Năm 2020, Hội Nông dân các xã- phường- thị trấn trong tỉnh đã phối hợp vận động, hướng dẫn thành lập mới 119 tổ hợp tác, đạt 148,75% so chỉ tiêu Trung ương giao, nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 1.034 tổ hợp tác với 30.620 thành viên.

Bước đầu, các tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, góp phần hỗ trợ kỹ thuật, vốn, đầu ra sản phẩm cho nông dân.

Thực hiện chương trình phối hợp về “xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và Chi hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020- 2025”, các cấp hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã, gắn xây dựng dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân với thành lập tổ hợp tác do hội quản lý…

Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh phấn đấu mỗi hội nông dân cấp huyện hướng dẫn xây dựng mới 1 hợp tác xã và thành lập 1 chi hội nông dân nghề nghiệp; 100% cơ sở hội vận động thành lập ít nhất 2 tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác.

NGUYỄN XUÂN