Trung tâm phục vụ hành chính công thông báo

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký quản lý con dấu và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Cập nhật, 18:24, Thứ Sáu, 18/12/2020 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg, ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, thông báo:

1. Công an tỉnh ngưng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kể từ ngày 19/12/2020 đối với các thủ tục hành chínhchính trong lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.

2. Kể từ ngày 21/12/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trụ sở Trung tâm đặt tại: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) thực hiện tiếp nhận và trả kết quảđối với các thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, bao gồm:

a) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu

-Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

- Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

- Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

- Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

- Giải quyết thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

b) Lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

-CấpGiấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

- Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiệnvề an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Nội dung các thủ tục hành chính được đăng tải công khai tại Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Long và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long (http://dichvucong.vinhlong.gov.vn; http://www.vinhlong.gov.vn)