10 xã về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Cập nhật, 21:41, Thứ Năm, 17/12/2020 (GMT+7)

 

Hội đồng đã thống nhất và tán thành đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét công nhận 4 xã đạt chuẩn NTM và 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
Hội đồng đã thống nhất và tán thành đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét công nhận 4 xã đạt chuẩn NTM và 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đề nghị xét công nhận 4 xã Tường Lộc- Hoà Thạnh (Tam Bình), Hoà Tịnh (Mang Thít), Tân Quới Trung (Vũng Liêm) đạt chuẩn NTM và 6 xã Tân Lược- Tân Bình (Bình Tân), Long Phước (Long Hồ), Trung Hiệp (Vũng Liêm), Mỹ Phước (Mang Thít), Xuân Hiệp (Trà Ôn) đạt chuẩn NTM nâng cao.

Chiều 17/12/2020, ông Nguyễn Văn Liệt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và khu dân cư (ấp) kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2019- 2020 đã chủ trì buổi thảo luận, bỏ phiếu xét công nhận 4 xã đạt chuẩn NTM và 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Trong đợt thẩm định này, 4 xã Tường Lộc- Hoà Thạnh (Tam Bình), Hoà Tịnh (Mang Thít), Tân Quới Trung (Vũng Liêm) đăng ký về đích NTM năm 2020. Theo đánh giá của hội đồng 4/4 xã có 11- 13 tiêu chí có chỉ tiêu đạt vượt so quy định, điển hình như giao thông liên ấp sau khi hoàn thành của xã Hoà Thạnh vượt trên 12%; tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng của xã Hoà Tịnh vượt hơn 22,3%, xã Tường Lộc vượt gần 13,4%...

Ông Đoàn Thanh Bình- Giám đốc Sở Xây dựng thông tin về việc thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư của các xã.
Ông Đoàn Thanh Bình- Giám đốc Sở Xây dựng thông tin về việc thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư của các xã.

Đối với 6 xã đăng ký về đích NTM nâng cao là Tân Lược- Tân Bình (Bình Tân), Long Phước (Long Hồ), Trung Hiệp (Vũng Liêm), Mỹ Phước (Mang Thít), Xuân Hiệp (Trà Ôn) có từ 9- 14 tiêu chí có chỉ tiêu đạt vượt so quy định, điển hình như: giao thông liên ấp của xã Tân Bình và Tân Lược vượt 50%, xã Xuân Hiệp vượt 22%; tỷ lệ ấp đạt văn hoá của xã Tân Lược, Mỹ Phước, Trung Hiệp, Xuân Hiệp vượt 30% ấp văn hoá 5 năm liên tục...

Các thành viên hội đồng đã thẩm định đã bỏ phiếu tán thành và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét công nhận 4 xã Tường Lộc- Hoà Thạnh (Tam Bình), Hoà Tịnh (Mang Thít), Tân Quới Trung (Vũng Liêm) đạt chuẩn NTM và 6 xã Tân Lược- Tân Bình (Bình Tân), Long Phước (Long Hồ), Trung Hiệp (Vũng Liêm), Mỹ Phước (Mang Thít), Xuân Hiệp (Trà Ôn) đạt chuẩn NTM nâng cao.

 Bà Trương Thanh Nhuận- Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cho ý kiến về tiêu chí trường học.
Bà Trương Thanh Nhuận- Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cho ý kiến về tiêu chí trường học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Liệt lưu ý các xã cần phấn đấu nhiều hơn tiêu chí thu nhập vì đây là tiêu chí khó, nhưng rất quan trọng vì mục tiêu cao cuối cùng trong xây dựng NTM là nâng cao đời sống người dân, xóa dần khoảng cách giàu nghèo; cần có lộ trình lâu dài để nâng chất tiêu chí giáo dục. Bên cạnh, cần nghiên cứu đề xuất việc thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất phù hợp với giai đoạn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI