Họp mặt nhân dịp Giáng sinh

Cập nhật, 20:22, Thứ Hai, 21/12/2020 (GMT+7)

 

Ngày 21/12/2020, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020. 

Năm qua, đồng bào Công giáo, Tin lành trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động. Nổi bật, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” đạt nhiều kết quả tích cực, có 9 xã đông đồng bào Công giáo, Tin lành đạt chuẩn nông thôn mới và 3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; vận động quyên góp thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên 5,4 tỷ đồng, tham gia đóng góp các loại quỹ được 90 triệu đồng…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tin tưởng rằng, với vị trí, vai trò và uy tín của mình, các vị chức sắc, chức việc, các vị linh mục, mục sư, tu sĩ sẽ cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ động viên, đoàn kết đồng bào giáo dân, tín hữu tiếp tục tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng thời, đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp, các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chức sắc, chức việc tôn giáo, tham mưu, đề xuất kịp thời cho lãnh đạo tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc, vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA