Xây dựng phương án cụ thể tổ chức kỳ thi THPT năm 2020 bảo đảm an toàn tuyệt đối

Cập nhật, 19:53, Thứ Ba, 04/08/2020 (GMT+7)

Đó là nội dung được đề cập trong Công văn 3730 ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, triển khai thực hiện Công văn số 2873 của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở GD- ĐT chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Y tế và thủ trưởng các đơn vị có liên quan theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại tỉnh; tổ chức kỳ thi theo kế hoạch (8- 10/8/2020); xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi; đặc biệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD- ĐT; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tại tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy chế.

Để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh, ngành GD-ĐT với ngành y tế tiếp tục chủ động rà soát, phân loại các thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có) đến thời điểm 8/8/2020; báo cáo Trưởng BCĐ kỳ thi để báo cáo Bộ GD- ĐT chọn giải pháp tổ chức thi cụ thể đảm bảo quyền lợi và tuyệt đối an toàn cho thí sinh.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Giám đốc Sở GD- ĐT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

CAO HUYỀN