Thành lập Ban Điều hành Đề án Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL

Cập nhật, 17:10, Chủ Nhật, 25/03/2018 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Ban Điều hành Đề án Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón làm trưởng ban; các phó trưởng ban gồm: ông Nguyễn Văn Quang- Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Thanh Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thường trực);

Ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL đạt hiệu quả. Thường trực Ban Điều hành đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trưởng Ban Điều hành sử dụng con dấu của Tỉnh ủy Vĩnh Long; các phó trưởng ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quan hệ công tác.

MINH DUY