Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cho hợp tác xã sản xuất rượu

Cập nhật, 05:16, Thứ Tư, 02/08/2017 (GMT+7)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh (Sở Công thương) vừa nghiệm thu và bàn giao đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất rượu cho Hợp tác xã Sản xuất và tiêu thụ rượu đế Cái Sơn (xã Thanh Đức- Long Hồ). 

Theo đó, trung tâm đã hỗ trợ hợp tác xã đầu tư mới một dây chuyền sản xuất với tổng vốn đầu tư là 290 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là 134,4 triệu đồng.

Đề án bàn giao đã góp phần nâng cao công suất, chất lượng rượu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, tạo ra việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động, góp phần bảo tồn ngành nghề truyền thống.

THẢO NGUYÊN