Thu thập nhu cầu sử dụng cát trong tỉnh

Cập nhật, 05:16, Thứ Tư, 02/08/2017 (GMT+7)

Sở Xây dựng tỉnh đã có văn bản về việc cung cấp số liệu nhu cầu sử dụng cát lòng sông phục vụ các công trình xây dựng trên bàn tỉnh Vĩnh Long. Trên cơ sở số liệu của các địa phương, các chủ đầu tư, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp nhu cầu sử dụng cát lòng sông, cân đối cung cầu để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện- thị- thành và các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp số liệu và thông tin về: công trình xây dựng, nhu cầu sử dụng cát lòng sông dùng để san lấp mặt bằng từ tháng 7 đến 31/12/2017, nhu cầu sử dụng cát lòng sông dùng để san lấp mặt bằng năm 2018, 2019, 2020.

LÝ AN