Quốc hội thảo luận: Nên có tổ chức chuyên sâu đánh giá, định giá công nghệ

Cập nhật, 18:23, Thứ Sáu, 02/06/2017 (GMT+7)

Ngày 2/6/2017, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Đóng góp tại phiên thảo luận, đại biểu đề nghị nên bổ sung các chính sách khuyến khích sáng chế, phát kiến về những công nghệ, máy móc, kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất.

Về chính sách nhà nước đối với hoạt động công nghệ quy định tại Điều 4, cần có chính sách và cơ chế đồng bộ để khuyến khích sáng tạo, tạo nguồn cung công nghệ cho các viện, các trường, các sở công nghệ chuyển giao kết quả nghiên cứu đến doanh nghiệp có nhu cầu.

Cần có chính sách thu hút, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến cũng như có chính sách riêng cho hoạt động chuyển giao công nghệ, để phát triển nông nghiệp nông thôn.

Ngoài ra, luật cần làm rõ hơn khái niệm về công nghệ lạc hậu; lập luận chặt chẽ hơn trong quy định về việc không nhập khẩu công nghệ lạc hậu vào Việt Nam, đồng thời quy định cụ thể và rõ ràng hơn tiêu chí của công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao để có chính sách quản lý phù hợp.

Đề nghị nên bổ sung quy định có tổ chức chuyên sâu về đánh giá, định giá công nghệ để tránh tình trạng nhiều công nghệ chuyển giao từ nước ngoài về Việt Nam, trong khi ta không có chuyên gia sâu về lĩnh vực đánh giá và định giá công nghệ, dễ dẫn đến thua thiệt.

Mặt khác, việc đánh giá, định giá công nghệ không chặt chẽ, không có các tiêu chí cụ thể có thể dẫn tới những thỏa thuận, những tiêu cực và tham nhũng.  

TÂM- THI