Cần quy định chặt chẽ, cụ thể việc tiếp nhận các tài sản cho, biếu, tặng ngay trong luật

Cập nhật, 18:29, Thứ Hai, 29/05/2017 (GMT+7)

Ngày 29/5/2017, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Trong phiên thảo luận, đại biểu đề nghị cần rà soát lại các quy định về phạm vi tài sản công và phân loại tài sản công trong dự thảo để bảo đảm tránh xung đột pháp luật với các luật khác.

Đề nghị rà soát lại quy định về việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết và bảo đảm yêu cầu không làm mất quyền sở hữu tài sản của nhà nước; cần cân nhắc quy định cho phép các cơ quan nhà nước được sử dụng khai thác tài sản công chưa sử dụng hết công năng vào mục đích cho thuê, khai thác. 

Để đảm bảo rõ ràng, chặt chẽ trong quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh của các đơn vị chính trị, xã hội, nghề nghiệp, đề nghị bổ sung thêm nội dung, quy định, trách nhiệm lập đề án, thẩm định, phê duyệt đề án khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp.  

Nhiều đại biểu đề nghị cần quy định chặt chẽ, cụ thể việc tiếp nhận các tài sản cho, biếu, tặng ngay trong luật này.

Vì thực tế hiện nay một số cơ quan, đơn vị sử dụng các tài sản cho, biếu, tặng không đúng tiêu chuẩn, định mức, dẫn đến việc phải trả lại tài sản này cho tổ chức, cá nhân cho, biếu, tặng. Đại biểu đề nghị, không chỉ xử lý hành vi sử dụng mà cần xử lý cả hành vi nhận tài sản cho, biếu, tặng. 

TÂM- THI